Privātuma politika

Pēdējo reizi atjaunota 2022. gada 17. jūnijā.

Mēs uzskatām, ka jums vienmēr ir jāzina, kādus personas datus mēs par jums vācam, kā mēs tos izmantojam un kāda ir jūsu kontrole pār šiem datiem. Mēs vēlamies būt caurskatāmi un dalīties ar šo informāciju ar jums šajā privātuma politikā.

Par mums

Mēs esam Autonija SIA, reģistrācijas numurs 40003975109, juridiskā adrese Dauguļu 28, Rīga, LV-1002, Latvija, kas darbojas ar nosaukumu fleetsheet.info (“mēs”, “mums” vai “mūsu”). Mēs esam jūsu personas datu pārzinis.

Jūs varat sazināties ar mums, izmantojot:

Par mūsu privātuma politiku

Šajā privātuma politikā (“Privātuma politika”) ir paskaidrots

Privātuma politika attiecas uz tīmekļa vietnes https://fleetsheet.info (“Tīmekļa vietne”) izmantošanu un mūsu saziņu saistībā ar Tīmekļa vietnes lietošanu.

Definīcijas

Autentifikācijas dati – pieteikšanās informācija, kas nepieciešama, lai identificētu jūs kā sistēmas lietotāju, piemēram, parole, lietotājvārds.

Kontaktinformācija – dati, kas nepieciešami, lai ar jums sazinātos, piemēram, e-pasta adrese, tālruņa numurs, pasta adrese.

Identifikācijas dati – informācija, kas ļauj mums noteikt un pārbaudīt, kas jūs esat, piemēram, vārds, uzvārds vai sociālo mediju lietotājvārds.

Kā mēs izmantojam jūsu personas datus un kāpēc?

Mēs izmantojam tikai minimālo nepieciešamo personas datu apjomu.

Mēs vienmēr norādīsim, kur personas datu sniegšana ir brīvprātīga vai nepieciešama.

Zemāk mēs aprakstām, kāpēc un kā mēs izmantojam jūsu personas datus un kāds ir juridiskais pamats.

Lietotāju profili

Ko mēs darām ar jūsu personas datiem un kāpēc?

Kādus personas datus mēs izmantojam?

Juridiskais pamats

Lai jūs varētu izveidot savu lietotāja profilu un mēs varētu sniegt jums piekļuvi lietotāja profilam, mēs vācam, glabājam un pārbaudām jūsu datus, kad jūs reģistrējaties vai piesakāties.

Identifikācijas dati

Autentifikācijas dati

Kontaktinformācija

Amata nosaukums

Autovadītāja apliecības numurs un derīguma termiņš

Medicīniskās izziņas derīguma termiņš

Atrašanās vieta

Darbavietas departamenta nosaukums

Mums ir svarīgi noteikt un pārbaudīt jūsu identitāti, lai tikai jūs varētu piekļūt savam lietotāja profilam (leģitīmās intereses).

Kur mēs iegūstam jūsu personas datus?

Mēs iegūstam jūsu personas datus:

Kam mēs varam izpaust jūsu personas datus?

Mēs izpaužam jūsu personas datus šādām datu saņēmēju kategorijām:

Cik ilgi mēs glabājam jūsu personas datus?

Mēs neuzglabāsim jūsu personas datus ilgāk, nekā tas ir nepieciešams. Kad būsim noteikuši, ka mums vairs nav jāuzglabā jūsu personas dati, mēs tos izdzēsīsim.

Kritēriji, kas tiek izmantoti, lai noteiktu jūsu personas datu glabāšanas ilgumu, ir:

Kādas jums ir tiesības saistībā ar jūsu personas datiem?

Jums ir dažādas tiesības saistībā ar jūsu personas datiem, ko mēs apstrādājam. Šīs tiesības ir detalizētāk aprakstītas zemāk tabulā. Tomēr šīm tiesībām ir daži izņēmumi. Ja mēs noraidīsim jūsu pieprasījumu, mēs jums vienmēr izskaidrosim tā iemeslus.

Ja vēlaties izmantot kādu no šīm tiesībām, lūdzu, sazinieties ar mums, nosūtot e-pastu uz docs@fleetsheet.info.

Jūsu tiesības

Paskaidrojums

Tiesības pieprasīt piekļuvi

Jums ir tiesības jautāt mums, vai mēs apstrādājam jūsu personas datus, un, ja mēs apstrādājam, jūs varat pieprasīt piekļuvi saviem personas datiem.

Tiesības labot

Jūs varat pieprasīt, lai mēs labotu visus neprecīzos vai nepilnīgos personas datus, ko mēs par jums apstrādājam.

Tiesības dzēst (“tiesības tikt aizmirstam”)

Jums ir tiesības pieprasīt, lai mēs dzēšam jūsu personas datus.

Tiesības ierobežot apstrādi

Jums ir tiesības pieprasīt, lai mēs ierobežotu jūsu personas datu apstrādi, ja:

  • jūs uzskatāt, ka šādi dati ir neprecīzi (uz laiku, kurā mēs pārbaudām šo datu precizitāti); vai
  • mūsu apstrāde ir nelikumīga, bet jūs vēlaties ierobežot datu apstrādi, nevis dzēst datus; vai
  • mums vairs nav nepieciešami šie dati, bet jums tie ir nepieciešami, lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības; vai
  • jūs esat iebildis pret datu apstrādi (uz laiku, kurā mēs veicam pārbaudi).

Tiesības uz datu pārnesamību

Jums ir tiesības pārsūtīt savus personas datus starp datu pārziņiem. Tas nozīmē, ka varat pieprasīt savus personas datus, kurus jūs esat sniedzis mums, strukturētā, plaši izmantotā un mašīnlasāmā formātā, un nodot šos datus citam pārzinim.

Tiesības iebilst

Jums ir tiesības iebilst pret jūsu personas datu apstrādi, ja mēs apstrādājam jūsu personas datus:

  • pamatojoties uz mūsu vai trešās personas leģitīmajām interesēm; vai
  • lai izpildītu uzdevumu sabiedrības interesēs; vai
  • īstenojot mums likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras.

Jūs vienmēr varat iebilst pret jūsu personas datu apstrādi, kas tiek veikta tiešā mārketinga nolūkos (tostarp profilēšanu, kas ir saistīta ar šādu tiešo mārketingu).

Jūs varat arī iebilst pret jūsu personas datu apstrādi, kas tiek veikta zinātniskās vai vēstures pētniecības nolūkos vai statistikas nolūkos, izņemot, ja apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs.

Tiesības atsaukt piekrišanu

Ja esat piekritis jūsu personas datu apstrādei, jums ir tiesības jebkurā laikā bez maksas atsaukt piekrišanu.

Kā iesniegt sūdzību?

Ja jums ir kādas bažas par to, kā mēs izmantojam jūsu personas datus, varat iesniegt mums sūdzību, nosūtot to uz e-pastu docs@fleetsheet.info.

Ja jūs nevarat atrisināt savu problēmu, sazinoties ar mums, vai jūs uzskatāt, ka jūsu personas datu apstrādē ir pārkāpumi, jūs varat iesniegt sūdzību uzraudzības iestādē Eiropas Savienības dalībvalstī, kurā ir jūsu pastāvīgā dzīvesvieta, darbavieta vai iespējamā pārkāpuma izdarīšanas vieta. Šo iestāžu kontaktinformācija ir pieejama Eiropas Datu aizsardzības kolēģijas tīmekļa vietnē.

Šī privātuma politika ir izveidota, izmantojot Ligalio privātuma politikas ģeneratoru.